ERHVERVSERFARING
2014 -Broes TALknuseri (selvstændig)
Bogføring, afstemninger, løn, moms, rykning af debitorer, fakturering og meget andet primært for enkeltmandsvirksomheder.
2014Bluesolar Erhverv ApS
Bogholder
Som den eneste ansatte i bogholderiet tog jeg mig af alt vedr. daglig bogføring, betalinger, løn, budget, regnskab, efterkalkulationer, indkøb af kontorartikler mm.
2001 - 10Plast-Tek Vindueslager / Jydsk Vindueskompagni / JVK Group BogholderHar igennem flere år varetaget alle funktioner i et selskab; dvs. både debitor, kreditor, finans og løn (både time- og månedsløn), samt klargøring af årsregnskab til revisoren. De sidste par år er arbejdet skiftet til udelukkende at handle om kreditorerne i 5 selskaber, som jeg delte med en kollega.
I en årrække har jeg desuden været tilknyttet produktionen, hvor jeg har styret ordretilgang og vareindkøb, samt lavet produktionspapirer.
1999 - 2000 ATM Skandinavien BogholderAlt vedrørende bogholderi. Eneste medarbejder i afdelingen.
1999Grindsted Autogenbrug
Bogholder
Indtastning af kreditorbilag og åbningsposter i nyt edb-system samt forefaldende kontorarbejde.
1996 - 99Danish Crown
Sekretær  / kontorassistent
Telefonomstilling, recepetion, bogholderiopgaver, klargøring til møder, bestilling af kontorartikler, brevskrivning, poståbning og -afsendelse, arbejdsskaderegistrering, timeløn.
1993 - 96Told- og skatteregion Esbjerg
Kontorelev / kontorassistent
Forskelligt alt efter afdelingen, men blandt andet selvstændigt arbejde på skrivestuen med opstilling af skemaer, diagrammer, breve og lignende samt stået for opstilling og mangfoldiggørelse af personalebladet i en periode. Har blandt andet modtaget oplæring i bogholderiet, telefonomstillingen og kassen, samt deltaget i større tasteopgaver.
Modtagelse og indkodning af moms- og andre angivelser og kontakt til virksomhederne i forbindelse med disse. Desuden forefaldende kontorarbejde.